Co zrobić po wypadku

wypadek ubezpieczenieAuto zastępcze wynajmujemy za darmo z polisy OC ale najpierw trzeba zgłosić szkodę. Albowiem jednym z uciążliwych skutków wypadku jest brak możliwości używania pojazdu. W dzisiejszych czasach, brak takiej ewentualności wyjątkowo doskwiera i komplikuje życie. Doskwiera i utrudnia codzienne obowiązki tym, którzy dojeżdżają samochodem do roboty i tym, dla jakich pojazd jest narzędziem zarobkowania. Każdy Użytkownik pojazdu kołowego zobligowany jest do corocznego zakupu polisy oc. w zakresie tej polisy, właściciele samochodów pozyskują prawo do odszkodowania za uszkodzone i brak możliwości używania samochodu. Pierwsze, to gotówka przelewana rachunek bankowy poszkodowanych. Pozostałe, to dzierżawa samochodu zastępczego na koszt sprawcy. Uwaga! Wynajem taki przysługuje ci niezależnie od tego, ile zapłaciłeś za polisę.
Co powinieneś zrobić? Najpierw zgłoś szkodę. Odwiedź stronę  i wypełnij formularz Polins zgłoszenie szkody.

We wniosku o zwrot kosztów wypożyczenia samochodu zastępczego, musisz dowieść, że bez własnego auta nie normalnie pracować. Innymi słowy, musisz zasugerować ubezpieczycielowi sprawcy, że w twoim wypadku zachodzi tak zwana szkoda utraconych korzyści. Towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy kolizji, może odmówić opłaty za samochód zastępczy, pod warunkiem że masz jeszcze jakieś inny samochód. Odmowa opłaty nie może być podyktowana możnością korzystania z przewozu publicznego. z tej przyczyny oferujemy z ubezpieczenie OC i alkohol najgorsze rozwiązanie na preferencyjnych warunkach na czas naprawy.