Ubezpieczenia na życie

CO TO JEST UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE?

Ubezpieczenie na życie jest ubezpieczeniem osobowym, w którym chronione jest życie osoby ubezpieczonej. Jeśli w okresie trwania ochrony, dojdzie do jej śmierci, osoby uposażone w polisie otrzymają wypłaty ustalonej uprzednio sumy gwarancyjnej. Możliwe jest rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej i wykupienie ubezpieczenia na życie i dożycie, ubezpieczenia posagowego czy ubezpieczenia oszczędnościowego.

 ZAKRES UBEZPIECZENIA

Zakres ubezpieczenia na życie w podstawowej ofercie obejmuje życie osoby ubezpieczonej. Towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania, jeśli w okresie trwania umowy ubezpieczeniowej klient umrze. Można także rozszerzyć zakres ubezpieczenia m.in. o poważne zachorowanie, leczenie w szpitalu, inwalidztwo, utratę zdolności do wykonywania pracy itp. Firma ubezpieczeniowa może zakładać wypłatę świadczenia w ważnych chwilach życiowych, m.in. z tytułu urodzenia dziecka czy śmierci osoby bliskiej.

PRZED CZYM CHRONI UBEZPIECZENIE?

Ochrona ubezpieczeniowa w ubezpieczeniu na życie obejmuje:
Życie ubezpieczonego – jeśli umrze on w okresie, na który zawarto umowę ubezpieczeniową, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie na rzecz osób uposażonych w polisie.
Zdrowie ubezpieczonego – głównie w przypadku ubezpieczeń na życie i dożycie, w których ubezpieczony otrzymuje odszkodowanie w przypadku np. wypadku, trwałego inwalidztwa, poważnej choroby, utraty zdolności do wykonywania pracy itp.
Ważne momenty w życiu ubezpieczonego – m.in. urodzenie dziecka lub śmierć osób bliskich z rodziny.